Genç Drama

Home>>EĞİTİMLERİMİZ>>Genç Drama
Genç Drama 2017-03-27T21:34:49+00:00

Yaratıcı drama ve tiyatro çalışmaları çocuğun ya da gencin yaratıcı, etkin, eleştirel bakabilen ve katılımcı bir birey olmasının en önemli yöntemlerinden birisidir.

Eğitim programı içerisinde çocuk/genç bireysel çalışmaların yanında, bir grup içerisinde iletişim ve etkileşim aracılığıya kendisini fark edecek ve bu sayede özgüven kazanacaktır. İçerisinde olduğu etkinliklerde hem duygu hem de düşüncelerini aynı anda kullanacak ve bu sayede de bir yaratı sürecinin içerisine girecektir.

Eleştireşel düşünebilen, bir grup içerisinde bulunabilen, kendini ifade edebilen, kendi başına karar verebileme güdüsüne sahip, iletişim becerileri yüksek bireyler yetiştirmek bu eğitim programının temel amacıdır.

İçerik hazırlanıyor…
Özge ÖZTÜRK